ניהול הנדסת ותיק שטח

הכנת תיק מפעל

שירות תיק שטח הוראה 503 כבאות והצלה

מבנים רבים הפזורים ברחבי הארץ מהווים מוקד סיכון בין אם בגלל ריבוי המשתמשים בהם וביןאם בגלל מורכבותם וריבוי המתקנים במבנה. מטרת תיק בטיחות האש – תיק השטח הנה היערכות מוקדמת לאירוע, לרבות אירוע שריפה, של השוהים במבנה ושל שירותי הכבאות.  מבנים חדשים – בעל הנכס / היזם יגיש לשירותי הכבאות תיק שטח עם סיום הבניה ולפני אכלוס המבנה.דרכי התקשרות בעת אירוע:
בעלי תפקידים חיוניים במבנה לפי הפירוט הבא: תפקיד, שם, טלפון בעבודה, טלפון בבית,
טלפון נייד.

סקיצה/תכנית מבנה של העסק:

בטיחות בייצור ליצירת סביבת עבודה

לבטיחות במפעלים בטיחות במקום העבודה היא אחת הדאגות המרכזיות של כל חברה ומתקן יצרן. עשה זאת נכון ותעזור לכל הביצועים של הפעילות שלך ותצמיח את העסק שלך. תטעה ולא רק תאבד זמן וכסף יקר, אלא תסתכן בפציעות חמורות ואפילו מוות בקרב העובדים שלך. כשמעל 100,000 עובדי ייצור הופכים קורבנות לפציעות הקשורות לעבודה מדי שנה, הגיע הזמן ללמוד מטעויות של אחרים ולשפר את הנחיות הבטיחות ונהלי הבטיחות שלך בייצור. עצות בטיחות בייצור ליצירת סביבת עבודה בטוחה יותר למד את העובדים שלך שהם צריכים לסמן כל סיכון בטיחותי שהם נתקלים בהם ולהיות פתוחים ויזומים לגבי תיקון הסיכונים הללו באופן מיידי. בכל פעם שהצוות שלך מזהה משהו שיש לו פוטנציאל להשתבש, הם צריכים לדעת היכן וכיצד לדווח על כך לממונה או למנהל האחראי.  

הנדסה יועץ בטיחות אש

מתחילים בבדיקה מפורטת של הפרויקט שלך כדי להבטיח הבנה ברורה של המעורבות שלנו, היקף הפרויקט והתוצאה המוצלחת שלנו. לדוגמה, אנו יכולים להעריך את מערכות ההגנה מפני אש ותכונות הבניין הנוכחיות שלך כדי לקבוע אם הבניין, התכולה והדיירים מוגנים כראוי בהתאם לכל הקודים, התקנים ודרישות הקוד המקומי הרלוונטי. לאחר מכן, הצוות שלנו יכול להכין דו"ח כתוב ברור ותמציתי עם הממצאים וההמלצות שלנו כדי להביא את מערכות ההגנה מפני אש ומאפייני בטיחות הבניין, האש והחיים בהתאם לקודים והתקנים שאומצו באופן .

יועץ בטיחות אש ותוכנית 

בטיחות האש הינה תוכנית על ידי יועץ בטיחות האש, במטרה לכסות את כל האספקטים השונים של בטיחות אש במבנה המדובר. יועץ בטיחות האש  הוא לשמור על בטיחות לצד היכולת לסייע לכם לקבל את כל האישורים וההיתרים הנדרשים. ההסמכות הנדרשות ליועץ בטיחות אש להחזיק נאמן בטיחות וממונה בטיחות בעבודה , להחזיק בתואר המתאים.

לתת טיפול בתיק מפעל

לוודא שהמפעל עומד בכלל הדרישות – לשתף פעולה במהירות וביעילות עם הרשויות השונות, על מנת לטפל באירוע בהקדם ולמזער נזקים אפשריים. נזקים לרכוש ולחיי אדם הם חלק מהנושאים בהם מטפל תיק המפעל.

קידום תיק המפעל

הכנת תיק מפעל ישנן מספר מטרות: להוביל את היטב וסיכונים באירוע במפעל.טיפול בעת חירום – תוכנית והדרכה לעובדים הממונים בשטח עד צוות הכוחות לניהול האירוע. תשתית לתוכנית טווח רמת הבטיחות במפעל אם בעלי תפקדים ולאחר שעות עבודה

כללים  בהכנת תיק מפעל?

תיאור מוקד הסיכון בשטח. ולתת מענה ראשוני מהמצעים שישנם בשטח המפוזרים לפי התרגולת בטיפול במקרה חירום ועילות הצוות לנהול תוך הבנה במקרים קיצוניים. תיאור המפעל והפעילות השוטפת והבנה הכללית. פירוט מלא של כלל החומרים ויעילות התחזוקה. פירוט של הציוד לכיבוי אש וכלים מתלתלים כולל בדיקות ואישורים תקופתיים. סקר סיכונים צמוד לממונה בטיחות הראשי הממונה לסוגי האירועים. בעלי התפקידים יספקו מענה לכל תהליך השותפת במקום העבודה. דוחות עבודה ואישורי עבודה חיצוניים אמצעי השינוע במפעל ידרש עבור ממונה לכילים לבדיקות תקינות  מערך האבטחה במפעל יהיה אחראי לסדר וביטחות במצבים.

בדיקות מערכות גילוי עשן

בדיקות תקופתית ושנתית עבור מגוון מערכות:

דילוג לתוכן